Bastandvård är en garanti för välmående

Boka tid för grundläggande tandvård

Vi erbjuder ett omfattande utbud av tandvårdstjänster. Vi har tillgång till modern utrustning och de senaste materialen. Vår utrustning omfattar även digitalröntgen.

Våra viktigaste tjänster består av bastandvård, implantat och annan protetik. Även barn- och  företagstandvård ingår i vår service. Bastandvården inkluderar:

  • Kontrollbesök
  • Fyllningar
  • Rotbehandling (maskinell) 
  • Borttagning av tandsten
  • Vård i anknytning till munhälsa (t.ex. fluorbehandling)
  • Borttagning av tänder
  • Röntgenbilder

Implantat gör att livet ler

En enskild tand som saknas eller till och med en hel tandrad kan ersättas med implantat. Implantat är en konstgjord rot tillverkad av titan som fästs i käkbenet. På implantaten kan fästas antingen kronor eller broar samt löstagbara proteser som sitter stadigt. Vi samarbetar med skickliga tandtekniker och vi kan garantera ett vackert och fungerande slutresultat.

Med hjälp av röntgen kan man hitta orsakerna till tandproblemen

Vår utrustning omfattar digitalröntgen och de bilder vi tar i samband med behandlingen visas på datorskärmen bara några sekunder efter att de har tagits. Dessutom är den röntgenstrålning patienten utsätts för minimal. Röntgen är ett ypperligt hjälpmedel för att insamla information för till exempel protetik och vi använder även röntgen inom bastandvården.

Dianas sakkunniga munhygienisttjänster

Våra yrkeskunniga munhygienister hjälper dig att upprätthålla munhygienen. Hygienisterna avlägsnar tandsten och missfärgningar, utför fluorbehandlingar och andra åtgärder för att förebygga munsjukdomar samt ger råd vad gäller den dagliga munhygienen.

Tandproteser ger bättre livskvalitet

En tandprotes är en kostnadseffektiv metod att åstadkomma en snygg och fungerande tanduppsättning om patienten saknar eller har många skadade tänder. Med en tandprotes kan man även ersätta en hel tandrad.

 

Vi godkänner servicesedlar

Tandläkarstationen Diana önskar alla patienter som har Helsingfors stads servicesedel hjärtligt välkomna. En servicesedel berättigar till den vård som anges på sedeln vid en privat tandläkarstation till nästan samma pris som inom den kommunala tandvården. Berätta när du bokar tid att du har en servicesedel och vilken vård som anges på sedeln.