Företagstandvård ger rätt till skatteavdrag

Boka tid för tandvård

Den företagstandvård som arbetsgivaren bekostar för sina anställda kan avdras i beskattningen till sitt fulla belopp. Företagstandvården grundar sig på ett skriftligt avtal som ingås med Tandläkarstation Diana. Tandläkare Stefan Federley ger dig mer information om företagstandvård.