Hammaslääkäriasema Diana

Friska tänder, friskt liv

Tjänster » Bettstörningar och tandsten » Bettstörningar och tandgnissling

Tandgnissling eller -pressning

Spända käkmuskler, huvudvärk och muskelvärk i axlarna, särskilt på morgnarna, kan vara en följd av bruxism, det vill säga tandgnissling eller -pressning. Bruxism förekommer vanligtvis på natten och leder ofta till att tänderna slits och ibland även till tandvärk eller ilningar i tänderna. En bettstörning eller helt enkelt stress kan vara en orsak till bruxism. Med hjälp av en bettskena som utformas enligt patientens bett och som används på natten kan man åstadkomma en lindring av besvären. Bettskenan minskar muskelspänningen, skyddar tänderna och kan mildra huvudvärk och värk i axlarna betydligt samt minska ilningar i tänderna.


Även ett mindre bettfel kan vara orsaken till bruxism. En liten slipning av bettet tillsammans med en bettskena kan vara tillräckligt men i grova fall kan det också kräva tandreglering. I så fall kan våra specialisttandläkare i ortodonti avhjälpa besvären genom att reglera tänderna. Bettfel kan också till en viss grad korrigeras med protetik (broar och kronor, se exempel i bildgalleriet).

Tidsbeställning

» Ring: 010 439 4290

puhelin

Samtal från fast telefon: 8,21 cent/samtal + 5,9 cent/min
Samtal från mobiltelefon: 8,21 cent/samtal + 16,9 cent/min

Tidsbeställningen är öppen må-to kl 8-16 och fre kl 8-12. Undantag
kan förekomma. Nätbokningen är öppen 24/7.

 

Under semestertider är vår tidsbeställning per telefon vanligen öppen vardagar kl 9-13. Undantag finns speciellt under sommarlovet och i jultider.

Tidsbeställning online

Du hittar oss i Rödbergen. Exakta kontaktuppgifter och karta hittar du här. Vi är en tandläkarstation som det är enkelt att komma till.